[Evertype]  Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas Home
 
  This review appeared in , 2003-11-24.

Iontas na n-iontas, tá Eilís Ghaelach againn!

Eisíodh an leagan Gaeilge de Alice in Wonderland Dé hAoine.

Le Michelle Ní Ghrianna

Madhatters, cóisir tae, coiníní bána agus an Bhanríon Hart a bhí ar phlé [i gColáiste Ollscoile] Bhaile Átha Cliath Dé hAoine seo a chuaigh thart [21 Samhain 2003], nuair a sheol Alan Harrison an leabhar claisiceach, Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas.

Ni dhearnadh an leabhar seo a aistriú go Gaeilge ó bhí 1922 ann.

Dúirt Alan Harrison, a sheol é, go raibh géarghá lena leithéid de leabhar dóibh siúd a bhí ag foghlaim na Gaeilge agus do pháistí fosta.

D’fhoilsigh an dá chomhlacht Coiscéim agus Evertype an saothar clasaiceach.

Dúirt Michael Everson gur leabhar breá simplí le léamh é agus go bhfuil véarsaíocht den chéad scoth le fáil ann. “Bhí píosaí ann a bhí simplí go leor a aistriú cosúil le ‘Óltar mé’ agus ‘Itear mé’ ach bhí píosaí eile ann a bhí dochreidte deacair a aistriú. Bhí cuid de na véarsaí go huile agus hiomlán ina ráiméis agus bhí cuid mhór oibre i gceist leo.”

Tá Nicholas Williams, a d’aistrigh an leabhar, ina léachtóir le Gaeilge in ollscoil Bhaile Átha Cliath.

“Is é an deacracht is mó a bhí agam ná an t-imeartas focal a bhí ar siúl ag Lewis Carroll. Ní féidir é a aistriú mar nach n-oibríonn sé ach sa Bhéarla. Bhí dán ann dar teideal ‘You were old, Father William’ agus an rud a bhí anseo ná scigmhagadh ar dhán eile. Bhí sé doiligh obair ar a leithéid sin. Bhí trioblóid againn fosta leis an Cheshire Cat; ghlac sé tamall fada teacht aníos le téarma cui ach sa deireadh thiar thall ghlac muid le Cat Clárach.”

Sileann Nicholas gur scéal galanta é, Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas, agus go mbeidh dúil ag achan chineál duine ann.

Ni ar mhaithe le leabhar a aistriú ón Bhéarla a rinne sé an obair.

Ba chóir dúinn díriú isteach ar scéalta i dteangacha eile.

Ni chuirfeadh sé am ar bith amú ag léamh saothar J. K. Rowling.

Ta sé ag obair faoi láthair ar Lastall den Scáthán, leabhar clasaiceach eile a bheas againn go luach.

D’athraigh sé píosaí den leabhar sa chaoi agus go mbeadh siad i bhfad ní b’fhóirsteanaí don saol Gaelach.

D’úsáid siad maisiúcháin de chuid John Tenniel ón bhlian 1865.

Tá an leabhar ar díol i siopaí anois ar €20 don chruachlúdach agus €7.50 don bhogchlúdach.

Thig a thuilleadh eolais a fháil ar www.evertype.com/gram/eachtrai-eilise.html.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2003-11-25

Copyright ©1993-2006 Evertype. All Rights Reserved