Gas negys yn lyver gwester
Mir orth lyver gwester
Kembra a wayn Kesstriv Kan PanKeltek
Dy Gwener 5/4/02: Rag diw vlydhen warbarth, Kernow re gemmeras nessa le dhe Gembra y'n kesstriv kan PanKeltek. Treys Noeth eth ena gans aga han 'Tus an kastell' yn unn waytya fetha an Gembroyon kepar dell wrug an Ducheth yn 1991, 1996 ha 2000. Soweth nyns o an kas. Alban a gemmeras tressa le, mes nyns esa saw unn poynt ynter 1a, 2a ha 3a. An kannasow a dhehwel dhe Gernow dy Sul ha res vydh dhe'n ordenoryon dalleth pareusyansow rag 2003 kyns es pell.
An Bennseythun Gernewek 10ves-14ves an mis ma dhe Bentewynn. Bedhewgh ena po bedhewgh pedrek!
Dy Yow 4/4/02: Dhe'n kesstriv PanKeltek yn Iwerdhon an seythun ma band Kernewek Treys Noeth, re waynyas kynsa le rag kan nowydh skrifys yn gis hengovek ha'n Band Troyll Melinji a gemmeras nessa le y'n kesstriv rag kana yn gis hengovek. Y fydh moy derivadow ha derivas leunna kyns es pell. Yth eson ni hwath ow kortos an nyhewer ma an kesstriv 'Keltovision'. Yma an Goel PanKeltek yn Kilkenny hevlyna. Dhe'gan kannasow ena: hwi re wrug yn ta a-barth Kernow. Meur ras dhywgh.
Y'n wiasva ma
An Gannas mis Kevardhu (temmigow)
Treys Noeth a ganas ragon yn Iwerdhon
Tros an bys bras mis Kevardhu
An Kesstriv Kan 'Keltovision': 1: "Harbwr Diogel" (Porth Diogel) skrifys:Arfon Wyn Kenys:Elin Flur & Y Moniars. 2: "Tus an Kastell" skrifys: Julie Elwin kenys: Treys Noeth.
3. "Maraiche nan Cuantan" (Marner an moryow) Skrifys:Mari Mhoireasdan kenys:Solas
Erthyglow
Kolmow
Dydh Ilow Porthpyran Yma Gorsedh Kernow owth hwilas ombroforyon rag kesstrivow 2002. Moy derivadow yma der wiasva an Orsedh omma.
An wask
Gorsedh Kernow 2001
Dy Yow 4/4/02: An hwarvos hevlyna a vydh synsys 3a mis Metheven. An vlydhen ma yma chons dhe weles band rokk Kernewek Skwardya ena. Y fydhons i ow seni dhe 1:30.
Click here if you only speak English
Mir orth hwedhlow koth Pennseythun Gernewek 2002
Dy Lun 1/4/02: An bennseythun (10ves dhe'n 14ves), synsys yw pennseythun Gernewek Kowethas an Yeth Kernewek. Hevlyna yma dhe Drethow Bentewynn ogas dhe Sen Ostell. Pur dhe les yw an vlydhen ma drefenn bos res gul diskwedhyans a grefter a-berth y'n movyans an taves ha'n governans ow prederi yn kever ri dhe'n yeth sav soedhogyl y'n Chartour Europek.
SKWARDYA
Goslow orth an temmigow ilow ma dhiworth an band rokk ma.
omma
Testament Nowydh yn Kernewek Unys Daswelys
Dy Sul 31/3/02: Kowethas dyllans an yeth Kernewek Spyrys a Gernow re dhellos kynsa dyllans yn Kernewek an Testament Nowydh. Lanchys veu hedhyw gans Denise ha Ray Chubb dhiworth Spyrys a Gernow ha'n treylyer Dr Nicholas Williams. Herwydh Ray Chubb, dhiworth Spyrys a Gernow: "Dyllans an Testament Nowydh a veu a roweth arbennik yn meur a bowyow, ow ri dhe'n taves an worshyp neb yw konsydrys gwyw dhe uttra ger Dew." Byttegens, y fydh gwerthys dhe brys 15.95, (niver ISBN 0 9535975 4 7 ), hag yn fordh ma ow kul dhe'n ger Dyw yn Kernewek hegyrgh dhe Gernewegoryon a bub galloes ha pub pegans.
Gwiasva nowydh a les dhe nebes tus yw Morlader.com. Gwiasva Matthi Clarke yw.
An Gannas
An lyver termyn ma yw an gwella fordh dhe redya neppyth nowydh yn prynt. Dyllys yw gans Kowethas an Yeth Kernewek pub mis.
Red nebes erthyglow dhiworth mis Kevardhu
omma.

Rag govynn rag derivadow pella, kestav orth soedhek eseledh an Gowethas
dre'n kolm ma.
Denise Chubb, Dr Nicholas Williams ha Ray Chubb orth an lanchyans
A-barth kledh y hwelir folenn dhiworth an Testament Nowydh. Pryntys yw y'n form nowydh a Gernewek Unys, henwys gans nebes tus Kernewek Unys Daswelys. Yma ober ow mos war-rag hwath gans bagas Dr Keith Syed yn unn assaya treylya an Bibel dien. An bagas a'n jeves kylgh a dus konnyk y'n taves neb a dreyl, chekkya hag ena provredya pub treylyans. Y hevel bos meur a ober ow pos gwrys y'n eur ma ha heb dhout vydholl y fydh genen kyns es pell an Bibel penn-dhe-benn.
Dy Sadorn 30/3/02: Ron Williams a verwis warlyna, 80 bloedh y oes, wosa bywnans a skoedhya materyow ha negysyow Kernewek. A-vorow y fydh goel yn y dre y honan, Aberfal, yn kov anodho. 'Ronnie Fest' a vydh synsys dhiworth hanterdydh dhe'n Gresenn Art bys dhe 8 eur. Ena, movya a wra pubonan dhe'n Lejyon Brythonek Ryal yn Stret Warwernek. Y fydh ugens performyer ena hag a vydh troyll ha kevywi mas. Da o gans Mr Willams hwarvosow an par ma. Ev a veu gwelys pub blydhen dhe Lowender Pyran.
Gwiasva Nowydh
Gwel kynsa folenn an wiasva "Warlinenn" neb a vydh dyllys kyns es pell. A omma.
Degeans an pons hyns-horn
Dy Sadorn 30/3/02: An Pons Albert Ryal neb a borth an hyns-horn a-dreus Dowr Tamer yw degys hedhyw rag gweythyow gwellhe an hyns. Tus negys ha polytegoryon Kernewek yw serrys bos an degeans lemmyn orth goel Pask. Gwelys yw an dygoel ma a-vel dalleth an seson tornysi ha pur dhe-les yw rag negysyow y'n Ducheth. An pons a dhasiger arta dy Lun. Yma kytrinyow ynter Aberplymm ha Lyskerrys bys y'n prys na.
Dehwelans 2002: Esos'ta jy ow tos?
Dhiworth an Pennskrifer...
O
ttomma gwiasva nowydh yn Kernewek ow ri nowodhow dydhyek y'n yeth. Yth yw lenwans an aswa kyns Kowethas an Yeth Kernewek a lanch aga gwiasva aga honan nowydh. Mars eus nowodhow dhywgh ha bos edhomm y dhannvon dhymm, e-bostyewgh dhymm dre an kolm ma.
Dy Meurth 26/3/02: Dyllys vydh derivas gans an Desedhek Awdyt a-vorow yn kever an asrann dewlel Rostorrmoel. Gelwys veu dhe hwithra an awtorita ma wosa hwithrans poblek a-dro dhe gammow gwrys gans an Park Negys Roche. Gwasoniethow res gans Rostorrmoel yw drog yn lies le herwydh an Desedhek. Esel an Senedh Westminster rag Kernow Kledh, Paul Tyler re leveris dhyn bos an derivas kepar ha 'dynamite'. Dyllans gwask dhiworth an konsel a lever bos an asrann ow tos ha bos gwell. Byttegyns, dell grys an desedhek, ny hevel bos chons mann a wellheans y'n asrann. 
Dy Meurth 26/3/02:
Yma an Governans ow ri 61 milvil peuns rag skolyow Karrek. Skol Richard Lander yn Truru a vydh dastrehevys yn tien gans rann an mona.
Dy Meurth 19/3/02: Kaderyer Omguntellyans Selreth Kernow, Bert Biscoe, re ros dhe'n governans challenj bras a-barth Kernow. Yn areth dhe'n dus kuntellys rag lanchyans an prynt-glas Senedh Kernow, ev a leveris: "An Soth West a ylli kelli ha Kernow ow kul gwell. Oll ahanan a vynn kavoes digresennans. Res yw dhe Gernow ha'n Soth West keskewsel yn kever oryon. Gwra agan digresenna lemmyn, a Vester Blair!" Mr Biscoe a besyas: "Ny allav poessa krev lowr bos an dus yowynk Kernow a-barth Senedh Kernow yn fest krev. I a'n gwel a-vel tyller rag drehevel termyn a-dheu posytyv. Meur a dus yowynk a ros aga gweres yn unn guntell hanter-kans-mil hanow rag skoedhya an diskleryans. Yn mysk an re omguntellys rag lanchyans an prynt-glas yth esa Andrew George e.s, Matthew Taylor e.s, Paul Tyler e.s, ha Colin Breed e.s. Rag dyski pella yn kever an kaskyrgh rag kavoes senedh rag Kernow, a dhe'n wiasva ma.
KOVSKRIFENN Redyewgh hwedlow koth. Ewgh omma
1