[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Irish Home
 
 

Eachtra Eibhlíse i dTír na nIontas
Alice’s Adventures in Wonderland in Irish

Eachtra Eibhlíse i dTír na nIontas

By Lewis Carroll, translated into Irish by Pádraig Ó Cadhla

First edition, 2015. Illustrations by Byron W. Sewell and John Tenniel. Edited by Aibhistín Ó Duibh. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-127-9 (paperback), price: €13.95, £11.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

“Cónaíonn an Haitéir ansin,” arsa an Cat, ag ardú lapa leis, “agus Giorria Márta siar ansin,” ag ardú an lapa eile leis. “Téigh ag féachaint éinne acu is maith leat: tá siad araon as a meabhair.”   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
“Ach ní maith liom a bheith i measc daoine a bhíonn as a meabhair,” arsa Eibhlís.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“Ó, níl leigheas agat air sin,” arsa an Cat, “tá gach éinne as a mheabhair anseo. Táimse as mo mheabhair. Tá tusa as do mheabhair.”   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“Conas tá a fhios agat go bhfuilimse as mo mheabhair?” arsa Eibhlís.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
“Tá tú gan dabht,” arsa an Cat, “agus murach go bhfuil tú ní anseo a bheifeá.”   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
Seoid de chuid litríochta na bpáistí atá in Alice's Adventures in Wonderland, a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1865. Foilsíodh aistriúchán Gaeilge le Nicholas Williams sa bhliain 2003, agus cuireadh amach an dara heagrán de in 2007. Is sa bhliain 1922, áfach, a foilsíodh an chéad leagan Gaeilge, a rinne Pádraig Ó Cadhla (1875-1948), ach is deacair teacht ar chóip den leabhar sin inniu, agus is beag duine a bhfuil sé léite aige. Is sa bhliain 2015 atá an t-atheagrán seo d'aistriúchán Uí Chadhla á fhoilsiú, 150 bliain tar éis chéadfhoilsiú Alice's Adventures in Wonderland.   The book Alice's Adventures in Wonderland is a jewel of children's literature, first published in 1865. An Irish translation by Nicholas Williams was published in 2003, with a second edition in 2007. But the first Irish trans­lation by Pádraig Ó Cadhla (1875-1948) was published in 1922 though the book is difficult to acquire these days and few have read it. This new edition of Ó Cadhla's translation appears in 2015, the 150th anni­versary of the first publication of Alice's Adventures in Wonder­land.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2015-10-07

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved