[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Irish Home
 
 

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas
Alice’s Adventures in Wonderland in Irish

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

By Lewis Carroll, translated into Irish by Nicholas Williams

Second edition, 2007. Illustrations by John Tenniel. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-904808-13-8 (paperback), price: €13.95, £11.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

“An bealach sin,” a dúirt an Cat agus é ag bagairt a lapa dheis, “tá cónaí ar Haitéir: agus an bealach sin,” agus é ag bagairt an lapa eile, “tá cónaí ar Ghiorria Márta. Tabhair cuairt ar cibé duine acu is mian leat: tá siad as a meabhair beirt.”   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
“Ach nílim ag iarraidh dul i measc daoine atá as a meabhair,” a dúirt Eilís.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“Níl leigheas agat air sin, arú,” a dúirt an Cat. “Táimid go léir as ár meabhair anseo. Tá mise as mo mheabhair. Tá tusa as do mheabhair.”   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“Conas atá a fhios agat go bhfuil mise as mo mheabhair?” a d’fhiafraigh Eilís.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
“Caithfidh go bhfuil tú as do mheabhair,” a dúirt an Cat, “nó ní thiocfá anseo sa chéad áit.”   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
Is seoid de litríocht na bpáistí an leabhar Béarla Alice’s Adventures in Wonderland a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1865. Is iomaí sin teanga a bhfuil aistriúchán den scéal le fáil inti. Foilsíodh aistriúchán Gaeilge le Pádraig Ó Cadhla (1875-1948) sa bhliain 1922 ach ní fhacthas leagan ar bith eile i nGaeilge go dtí anois. Is aistriúchán nua ar fad an leagan seo thíos. K. Verschoyle a rinne na léaráidí le haghaidh aistriúchán Uí Chadhla. Is iad na pictiúir cháiliúla a rinne Sir John Tenniel agus a bhí sa chéad eagrán Béarla atá le feiceáil sa leabhar seo.   The book Alice’s Adventures in Wonderland is a treasure of English children’s literature and was first published in 1865. It has been translated into many languages. An Irish translation by Pádraig Ó Cadhla (1875-1948) was published in 1922 but no other Irish version has appeared since. The present Irish version is a completely new translation. K. Verschoyle drew the illustrations for Ó Cadhla’s version, whereas this new book contains the famous illustrations of Sir John Tenniel, which first appeared in the original English edition.
Is ainm cleite ainm an údair Lewis Carroll. Charles Lutwidge Dodgson a bhí air go fírinneach agus is oide le Matamaitic i gColáiste Christ Church in Oxford a bhí ann. Cuireadh tús leis an scéal an 4 Iúil 1862, nuair a rinne Dodgson turas i mbád rámhaíochta ar abhainn na Thames in Oxford in éineacht leis an Oirmhinneach Robinson Duckworth, le hAlice Liddell (deich mbliana d’aois) iníon Dhéan Christ Church agus lena beirt deirfiúracha, Lorina (trí bliana déag), agus Edith (ocht mbliana). Mar is léir ón dán ag tús an leabhair d’iarr an triúr cailíní scéal ar Dodgson agus go doicheallach ar dtús thosaigh sé ar an gcéad leagan den scéal a aithris dóibh. Is iomaí tagairt leathfholaithe don chúigear a bhí sa bhád i dtéacs an leabhair féin.   Lewis Carroll was the nom de plume of Charles Lutwidge Dodgson, a mathematics don in Christ Church, Oxford. The tale had its beginnings on 4 July 1862, during a rowing trip on the Thames in Oxford by Dodgson in the company of Rev. Robinson Duckworth, Alice Liddell, daughter of the Dean of Christ Church, who was ten at the time, and her two sisters, Lorina, who was thirteen, and Edith, who was eight. As is clear from the introductory poem, the three girls begged Dodgson for a story. Very reluctantly at first he began to tell them the first version of Alice’s adventures. There are a number of half-hidden references in the tale to the five travellers in the boat.

Available from:

An Siopa Leabhar Baile Átha Cliath ••• Litriocht.com Trá Lí ••• Cúpla Focal Bré


Read reviews of the book.
AS CLÓ • OUT OF PRINT: First edition, 2003. Illustrations by John Tenniel. Baile Átha Cliath: Coiscéim & Evertype. ISBN 1-904808-00-X (hardcover), 1-904808-01-8 (paperback).
 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2008-01-16

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved