[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Georgian Home
 
 

ელისის თავგადასავალი საოცრებათა ქვეყანაში
Elisis t’avgadasavali saoc’rebat’a k’veqanaši
Alice’s Adventures in Wonderland in Georgian

ელისის თავგადასავალი საოცრებათა ქვეყანაში

By Lewis Carroll, translated into Georgian by Giorgi Gokieli

First edition, 2016. Illustrations by John Tenniel. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-160-6 (paperback), price: €12.95, £11.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

აქეთ თუ წახვალ,“ კატამ მარჯვენა თათი გაიქნია, „მექუდის სახლს მი­ადგები, იქით კი —“ ახლა მარცხენა თათით უჩვენა, „— მარტის კურდღე­ლი ცხოვრობს. ესტუმრე, რომელსაც გნებავს: ორივე გიჟია.“   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
„სულაც არ მინდა. გიჟებთან რა საქმე მაქვს?“ ტუჩი აიბზუა ელისმა.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
„მაგას მაინც ვერ გაექცევი,“ შენიშ­ნა კატამ, „ჩვენ აქ ყველანი გიჟები ვართ. მე გიჟი ვარ, შენც გიჟი ხარ.“   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
„რა იცით, რომ მე გიჟი ვარ?“ ჰკითხა ელისმა.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
„ნამდვილად გიჟი იქნები,“ უპასუხა კატამ, „თორემ, აბა, აქ რა მოგიყვანდა?“   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
ლუის კეროლი ფსევდინიმია. ავტორის ნამდვილი სახელი და გვარი კი ჩარლზ ლატუიჯ დოდსონი იყო და იგი გახლდათ მათემატიკის მასწავლებელი ოქსფორდის ქრაისტ-ჩერჩის კოლეჯში. დოდსონმა წამოიწყო ამ ამბის მოყოლა 1862 წლის 4 ივლისს იმ დროს, როცა ნავით სეირნობდა მდინარე აისისზე, ოქსფორდში, თავის კოლეგა რობინსონ დაკუორთთან, ქრაისტ-ჩერჩის დეკან ლიდელის ათი წლის ქალიშვილ, ელისთან, და მის ორ დასთან: ცამეტი წლის ლორინასთან და რვა წლის ედითტან ერთად. როგორც წიგნის შესავალი ლექსიდან ჩანს, სამმა გოგონამ დოდსონს ამბის თხრობა მოსთხოვა, ისიც იძულებული იყო, დაჰყოლოდა და წამოიწყო ბავშვებისთვის ამ ზღაპრის პირველი ვერსიის მოყოლა. ამ ხუთ ადამიანზე მრავალ ნახევრად ფარულ მინიშნებას შეხვდებით წიგნის ტექსტში, რომელიც საბოლოოდ 1865 წელს გამოქვეყნდა.   Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Isis in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). A3 There are many half-hidden references to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.
ელისის თავგადასავალი საოცრებათა ქვეყანაში ქართულ ენაზე მეორედ ითარგმნა 1997 წელს. გიორგი გოკიელმა გადაამუშავა თავისი თარგმანი და 2013 წელს ახლად თარგმნილ სარკისმიღმეთთან ერთად გამოაქვეყნა. 2014 წელს ამ წიგნმა ლიტარატურული პრემია „საბა“ დაიმსახურა საქართველოში „წლის საუკეთესო თარგმანისთვის“. ეს ახალი გამოცემა „ევერტაიპისთვის“ კიდევ ერთხელ იქნა შესწორებული 2016 წელს გამოსაქვეყნებლად. სარკისმიღმეთის გამოცემა გაისად, 2017 წელს მოჰყვება.   Alice's Adventures in Wonderland received its second Georgian translation in 1997. Giorgi Gokieli revised his translation in 2013 and published it together with a new translation of Through the Looking-Glass. In 2014, the book was awarded “Saba”, the highest literary prize in Georgia for the Best Translation of the Year. This new edition for Evertype has also been revised for publication in 2016, and Through the Looking-Glass will follow in 2017.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2016-10-09

Copyright ©1993-2013 Evertype. All Rights Reserved