[Evertype]  The Hobbit in Hawaiian Home
 
 

Ka Hopita: a i 'ole, I Laila a Ho'i Hou mai
The Hobbit, or There and Back Again in Hawaiian

Ka Hopita: a i 'ole, I Laila a Ho'i Hou mai

By J.R.R. Tolkien, translated into Hawaiian by R. Keao NeSmith

First edition, 2015. Illustrations by the author. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-092-0 (hardcover), price: €25.95, £21.95, $33.95. ISBN 978-1-78201-091-3 (paperback), price: €19.95, £15.95, $23.95.

Click on the book cover on the right to order the hardcover edition from Amazon.co.uk!

Click here to order the paperback edition from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the hardcover edition, or the paperback edition from Amazon.com!

“I loko o kekahi lua ma ka honua kahi i noho ai kekahi hopita. ʻAʻole ia he lua i hoʻopailua a lepo a pulu a piha i nā pāpākole o nā koʻe a me ke ea ʻiʻī, a ʻaʻole hoʻi he lua maloʻo i piha i ke one a nele i ka noho a me ka ʻai: he lua hopita ia, a no laila, he ʻoluʻolu nō.”   “In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it ti sit down on or to eat: it was a hobbit-hole, and that means comfort.”
Kaona Hopita
He moʻolelo moemoeā kēia i haku ʻia a ua hele ā laulā loa kona kamaʻāina ma waena o nā kānaka o nā pae makahiki like ʻole. Ua pili ka moʻolelo i kekahi hopita i kapa ʻia ʻo Bilbo Baggins a kāʻili ʻia ʻo ia e ke kāula, ʻo Gandalf, a me ʻumi kumamākolu mau peke, e hele pū i kekahi huakaʻi kupaianaha i ka ʻimi i kekahi puʻu kula aʻiaʻi i kiaʻi ʻia e kekahi kelakona. He kuʻihē kēia Bilbo Baggins i ka hele pū ma muli o kona kānalua i nā mea weliweli, a he kuʻihē nō hoʻi ʻo ia i kona koa iho a me kona akamai i ka ʻaihue ʻana. Hālāwai ʻo ia me nā hakua, nā ʻoaka, nā peke, nū mūwao, a me nā nanana pilikua, a pāpāleo ʻo ia me ke kelakona, ʻo Smaug kona inoa, a me kona makemake ʻole loa nō naʻe, komo akula ʻo ia i loko o ke Kaua o nā Pūʻali ʻElima. ʻO ia kekahi o nā hana a ua Bilbo nei. I kēia wā, ua kamaʻāina ka inoa ʻo Bilbo Baggins ma ke ʻano ʻo ia kekahi o ka poʻe meʻe o nā moʻolelo kū kamaliʻi o ke ʻano.   The beloved fantasy classic for readers of all ages, about a hobbit called Bilbo Baggins who is whisked off on an unexpected journey by Gandalf the wizard and a company of thirteen dwarves. The Hobbit is a tale of high adventure, undertaken by a company of dwarves in search of dragon-guarded gold. A reluctant partner in this perilous quest is Bilbo Baggins, a comfort-loving unambitious hobbit, who surprises even himself by his resourcefulness and skill as a burglar. Encounters with trolls, goblins, dwarves, elves and giant spiders, conversations with the dragon, Smaug, and a rather unwilling presence at the Battle of Five Armies are just some of the adventures that befall Bilbo. Bilbo Baggins has taken his place among the ranks of the immortals of children's fiction.
Ua kākau ʻia ua moʻolelo nei e Polopeka Tolkien no kāna poʻe keiki ponoʻī nō, a ma ia hope mai, ua hoʻomaikaʻi laulā loa ʻia ʻo Ka Hopita i kona wā koke iho nō i puka ai. ʻĀnō, ua loaʻa ua puke nei no ka manawa mua ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a ua mikioi ka hana a R. Keao NeSmith ma ka unuhi ʻana. Hui pū ʻia i loko o ua puke nei nā kiʻi a me nā palapalaʻāina i kaha ʻia e ka mea kākau.   Written by Professor Tolkien for his own children, The Hobbit met with instant critical acclaim when published. Now the book is available for the first time in Hawaiian, in a superb translation by R. Keao NeSmith. The book includes all the drawings and maps by the author.


Read reviews of the book.
 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2015-03-25

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved