[Evertype]  Slí an Eolais agus Eagna an Ghaeil Home
 
 

Slí an Eolais agus Eagna an Ghaeil

Slí an Eolais agus Eagna an Ghaeil

Cormac Ó Cadhlaigh a scríobh
Aibhistín Ó Duibh, Donncha Ó Riain, Seán Ó Riain a chóirigh an t-eagrán seo

First edition, 2013. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-78201-049-4 (paperback), price: €13.95, £11.95, $16.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!


     

Seo eagráin nua, in aon imleabhar amháin, de Slí an Eolais agus Eagna an Ghaeil, leis an Ollamh Cormac Ó Cadhlaigh.

Cnuasach téarmaí, seanfhocal, nathanna cainte, agus blúirí litríochta is seanchais, agus iad rangaithe de réir téama (mar shampla, baill bheatha an duine, sláinte, am agus aimsir, clann agus muintir) atá in Slí an Eolais. Leabhar coimhdeach ag Slí an Eolais é Eagna an Ghaeil, a bhfuil míniú ann ar sciar mór de na seanfhocail atá in Slí an Eolais maille le míniú ar neart nathanna cainte eile agus sleachta machnaimh ar ghnéithe éagsúla den saol.

Tá lear eolais agus saibhreas teanga sa dá shaothar seo, roinnt mhaith de ligthe i ndear­mad, b’fhéidir, agus an té a shúfaidh chuige a bhfuil iontu, saibhreofar go mór a chur amach ar Éirinn agus ar a teanga. Tá léargas suimiúil iontu, leis, ar an saol in Éirinn sna 1920idí (an tráth a foilsíodh an dá leabhar) agus ar na tréithe a bhain leis—an mórtas cine, an chráif­eacht, agus ciall do stair agus do dhúchas na hÉireann.

   

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2013-12-06

Copyright ©1993-2014 Evertype. All Rights Reserved