[Evertype]  Peter Pan and Wendy in Irish Home
 
 

Tír na Deo
Peter Pan and Wendy in Irish

Tír na Deo

By J.M. Barrie, translated into Irish by Máiréad Ní Ghráda

First edition, 2016. Colour and black and white illustrations by Mabel Lucie Attwell. Edited by Treasa Ní Lochlainn. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-136-1, price: €13.95, £11.95, $16.95.

Click on the book cover on the right to order the book from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the book Amazon.com.

“Agus mhúin sé dúinn conas eitilt agus d’imíomar leis go Tír na Deo mar a raibh na Foghlaithe Mara agus na Sióga agus na Fir Dhearga agus na Murúcha agus an Teach faoi Thalamh.”   “And then he flew us all away to the Neverland and the fairies and the pirates and the redskins and the mermaids’ lagoon, and the home under the ground, and the little house.”
Shadow
Seo eagrán nua de Tír na Deo, aistriúchán a rinne Máiréad Ní Ghráda ar ghearrinsint ar Peter Pan and Wendy, an scéal iomráiteach do pháistí a cheap an scríbhneoir Albanach J. M. Barrie (1860–1937). Foilsíodh Tír na Deo den chéad uair in 1938. Fágfaidh Peadar Pan, Clingín Cloig, agus an Crúcaire, bithiúnach an scéil, a rian ar an léitheoir. Tá an draíocht agus an díobháil fite fuaite ina chéile sa scéal seo agus is iomaí cor agus casadh ann. Ní hionadh go bhfuil Wendy agus a beirt deartháireacha ar bís le dul ar thóir eachtraíochta i dTír na Deo. Is amhlaidh gur féidir scaoileadh go hiomlán leis an tsamhlaíocht sa tír iontach sin.    This new edition of Tír na Deo presents Máiréad Ní Ghráda’s original shortened translation of Peter Pan and Wendy, the celebrated children’s story by Scottish writer J. M. Barrie (1860–1937). Tír na Deo was first published in 1938. Each of the primary characters—Peter Pan, Tinkerbell, and the villain of the story, Captain Hook—leave a lasting impression on the reader. Magic and mischievousness are intertwined throughout this story which results in many twists and turns along the way. It is little wonder that Wendy and her two brothers are ready for adventure in Neverland, a wonderful place where imagination knows no bounds.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2016-05-01

Copyright ©1993-2016 Evertype. All Rights Reserved