[Evertype]  Asarlaí Iontach Oz Home
 
 

Asarlaí Iontach Oz

The Wonderful Wizard of Oz

By L. Frank Baum, translated into Irish by Colin Parmar

First edition, 2018. Illustrations by W. W. Denslow. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-204-7 (hardcover), price: €31.95, £28.95, $43.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

Also available in Cornish, in Esperanto, in Hawaiian, in Ido, and in English.


“Is mise Coimeádaí an Gheata, agus ós amhlaidh go n-iarrann sibh labhairt le hOz Mór tá orm sibh a thionlacan chun a Pháláis. Ach roimhe sin caithfidh sibh na spéaclaí a chur oraibh.”   “I am the Guardian of the Gates, and since you demand to see the Great Oz I must take you to his palace. But first you must put on the spectacles.”
“Cén fáth?” arsa Dorataí.   “Why?” asked Dorothy.
“Óir mura gcaithfeadh sibh spéaclaí, dhallfadh gile agus glóir Chathair na Smara­gaidí sibh. Go fiú iad siúd a chónaíonn sa Chathair, bíonn orthu spéaclaí a chaitheamh de lá agus d’oíche. Tá siad go léir glasáilte ar chloigeann na ndaoine, óir is mar sin a d’ordaigh Oz nuair a tógadh an Chathair an chéad lá riamh, agus is agamsa an t-aon eochair amháin a bhainfeadh an glas.”   “Because if you did not wear spectacles the brightness and glory of the Emerald City would blind you. Even those who live in the City must wear spectacles night and day. They are all locked on, for Oz so ordered it when the City was first built, and I have the only key that will unlock them.”
D’oscail sé an bosca mór, agus chonaic Dorataí go raibh sé lán spéaclaí de gach saghas. Bhí gloiní uaine iontu uilig. D’aimsigh Coimeádaí an Gheata péire a d’oir do Dhorataí agus chuir sé ar a súile iad.   He opened the big box, and Dorothy saw that it was filled with spectacles of every size and shape. All of them had green glasses in them. The Guardian of the Gates found a pair that would just fit Dorothy and put them over her eyes.
Oz
Is scéal Asarlaí Iontach Oz le L. Frank Baum faoi chailín beag darb ainm Dorataí a sciobann cuaranfa in éineacht lena madra beag Tótó í ó Khansas chuig tír álainn aduain Oz. Nuair atá sí ann socraíonn sí cuairt a thabhairt ar Chathair na Smaragaidí chun go n-iarrfaidh sí ar Oz Asarlaí, rialóir na tíre, í a chur abhaile arís. Castar uirthi agus í ar an mbealach Babhdán atá ag lorg inchinne; Coillteoir Stáin a bhfuil croí ag teastáil uaidh agus Leon meata nach bhfuil dada uaidh ach crógacht. Cé go mbuaileann an grúpa beag le mórán contúirtí agus eachtraí iontacha, éiríonn leo Cathair na Smaragaidí a shroicheadh go slán sábháilte, ach má éiríonn is de bharr intleacht an Bhabhdán, cineáltacht an Choillteora agus sárchrógacht an Leoin é. Ba é an leabhar seo ab inspioráid do scannán cáiliúil na bliana 1939, cé nach mar a chéile go díreach an leabhar féin agus an scannán!

  The Wonderful Wizard of Oz is L. Frank Baum's story of a little girl named Dorothy, who with her dog Toto is carried by a tornado from Kansas to the strange and beautiful land of Oz. Here she decides to visit the Emerald City to ask its ruler, a wizard called Oz, to send her back home again. On the way she meets a Scarecrow, who is in search of brains; a Tin Woodman, who wishes to have a heart; and a Cowardly Lion, whose one desire is to possess courage. The little party encounter many dangers and marvelous adventures on the way, but reach the Emerald City in safety, their success being due to the thoughtfulness of the Scarecrow, the tender care of the Tin Woodman, and the fearlessness of the Cowardly Lion. This is the book that inspired the famous 1939 film -- which differs from the original book in quite a few ways!
Tá bunmhaisiúcháin William Wallace Denslow le feiceáil san aistriúchán lándaite sómasach seo ar ó chóipeanna den chéad eagrán Béarla a scanadh iad. Tá 24 phláta daite agus 150 maisiúchán téacsa sa leabhar agus nuair ba ghá cuireadh in oiriúint don aistriúchán Gaeilge iad. Tá clóchur an leabhair ar aon dul le leagan amach an chéad eagráin Bhéarla ach go bhfuil roinnt feabhsúchán déanta air sin in áiteanna ar mhaithe le léitheoirí an lae inniu.


  This full-colour book contains the original illustrations by William Wallace Denslow which were were scanned from copies of the first edition. There are 24 colour plates and 150 text illustrations, many localized into the Irish language. The book has been typeset a fashion similar to that of the first edition, with some typographic improvements for the modern reader.
 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2018-05-11

Copyright ©1993-2018 Evertype. All Rights Reserved