[Evertype]  The War of the Worlds in Irish Home
 
 

Cogadh na Reann
The War of the Worlds in Irish

War of the Worlds

By H. G. Wells, translated into Irish by Leon Ó Broin

First edition, 2015. Illustrations by Mathew Staunton. Edited by Aibhistín Ó Duibh. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-099-9 (paperback), price: €13.95, £11.95, $16.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

Also available in Cornish, in English, and in Northeast Scots.


“Ní chreidfeadh duine ar bith i mblianta deiridh an naoú céad déag go raibh súil ghéar ghrinn ar imeachtaí an domhain seo ag neacha ar mhó a n-intleacht ná intleacht an duine, ach dá ainneoin sin, a bhí chomh básmhar linn féin… Ach, thar dhuibheagán an spáis, bhí ag breathnú anuas orainn go santach créatúir a raibh an oiread difríochta idir a meabhair agus ár meabhairne agus atá idir meabhair an duine agus meabhair an ainmhí, créatúir a raibh intleacht ábhalmhór fhuar chrua acu, agus bhí siad ag beartú seifteanna go mall lenár mbascadh.”   “No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man’s and yet as mortal as his own… Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us.”
tripod
Foilsíodh Cogadh na Reann den chéad uair in 1898 agus meastar gurb é an chéad úrscéal riamh é faoi ionradh eachtrán ar an domhan agus tá sé ar cheann de na húrscéalta ficsean eolaíochta is tábhachtaí dár ceapadh. Athchóiríodh é don raidió, don téatar, agus don chineama, agus is iomaí sin saothar ficsin, de gach saghas, a raibh sé ina inspioráid acu. Mar aon le The Time Machine, The Island of Dr Moreau agus An Chéad-Chuairt ar an nGealaigh, áirítear Cogadh na Reann ar mhórshaothair ficsean eolaíochta H. G. Wells (1866–1946). Foilsíodh in 1934 an t-aistriúchán seo Gaeilge a rinne Leon Ó Broin. Is éard atá san eagrán nua seo leagan caighdeánaithe den aistriúchán sin, arna chur in eagar ag Aibhistín Ó Duibh.


  First published in 1898, The War of the Worlds is considered to be the first “alien invasion” tales, and has been one of the most influential science fiction novels ever written. It has been adapted for radio, stage, and screen, and has inspired and influenced many works of fiction, including comics and graphic novels. Alongside The Time Machine, The Invisible Man, and The Island of Dr Moreau, Wells’ The War of the Worlds stands out as perhaps his most popular work. The Irish translation by Leon Ó Broin was published in 1934. This is a new edition consists of a standardized version of that translation, edited by Aibhistín Ó Duibh.
 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2015-04-28

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved