[Evertype]  Coptic text in Unicode encoding Home
 
A selection of texts in Coptic

ⲕⲁϥ S, ⲭⲁϥ B nn m trunk of tree: Ex 15 27 SB (VA 1 اصل), Nu 33 9 S (var ⲥⲟⲓ) B (Va 1 نخلة), Job 14 9 S (B ϯ ⲟⲩⲱ), ib 29 18 B (S ϣⲗϩ) στέλεχος; Ge 40 10 B (Va 1 قصبة, S ⲧⲁⲣ) πυθμήν; P 55 10 B, BM 900 267 ق.

ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟ́ⲅⲉⲓ ⲙ̄ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̄ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓϫⲟⲟϥ ϩⲛ̄ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟ ⲙ̄ⲙⲛ̄ⲧⲣⲉ́ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲓϫⲉϩⲙ̄ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̄ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲥⲙⲟⲧ: ⲛ̄ⲛⲉⲓⲣ̄ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲕⲣⲟϥ ϩⲛ̄ ⲟⲩϩⲱⲡ: ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁ́ⲃⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟ́ⲅⲉⲓ ⲙ̄ⲙⲟϥ, ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̄ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̄ⲙ̄ⲡⲛⲩⲉ (Var ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ) ⲛ̄ⲧⲁⲧⲙ̄ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓⲥⲙⲛ̄ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲉϥⲙ̄ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲛ̄ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̄ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̄ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛ̄ⲕⲱϩⲧ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁ́ⲃⲁ ⲛ̄ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̄ⲧⲁⲓⲥⲙⲛ̄ⲧⲥ̄ ⲙ̄ⲡⲉϥⲙ̄ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ.

ⲁⲭⲛⲟⲩⲓ̈. ⲁⲭⲁⲙ: ⲁⲃⲣⲁ ⲁⲃⲣⲁ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⳗⲃⲁⲕⳓⳍⲁ ⳓⳍⲁ ⲉⲣⲉⲛⲧ: ⲥⲁⲃⲁⳓⳍ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲉⲛ ⲛ̄ⲙⲛⲧ ⳓⲁⲱⲧ ⳓⲁⲱⲧ: ⲁⲡⲁⳍⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲉⲛ ⳓⲉ ⲡⲉⲧ ⳍⲉⲛⲧⲏ́ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲱⲙϥ: ⲡⲉⲧⳍⲉⲛⲡⲁⲛⲣ: ⲙⲁ ⲣⲟⲩⲧⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲛ̄ⲥⲉⲓ̈ ⲉⳍⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲥⲉⳗⲓⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲫⲱⲃ ⲉⲧⲓⳗⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⳍⲟⲕ.

ⲁⲓ ⲁⳍ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲁⳓϥ ⲕⲟϯ ⳙⲉ ⲏⲓ̈ ⲉⲣⲓⲛⲕ⳿ ⲏⲓ̈ ⲡⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲕ ⲙⲟⲩⲗⲁⲑⲓ ⲧⲟⲧϥ: ⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲙⲏⲧ ⲕⲟϯ.

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲁⲛⳉ ⲁⲟⲩ ⲡⲉⲧⳃⲟⲟⲡ ⲛⲉϥ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲁⲛⳉ ⲁⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲉϥ.

ⲉⲥⲣⲙⲡⲉ ⲧⲁ ⲕⲗⲗⲁⲟⲩⲁ ⲧⲉⲧⲥⲙⲙⲉ ⲉⳍⲿⲣ ⲡⲁ ⲧⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳗⲉ ⲡⲁⳗⲟⲓⲥ ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ ⲛⳍⲁⲥⲣⲱ ⲧⲓⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲣⲓ ⲡⲁⳏⲁⲡ ⲛⲙ ⳍⲿⲣ ⲡⲁ ⲧⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲛⲉⲣⲁⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲙ ⲛⲉⲣⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⳗⲉ ϥⲛⲁⲅⲅ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲛⲧⲓ ⳛⲟⲙ ⲉⲙⲙⲛⲧⲓ ⲛⲁⳇⲧⲉ ⲛⳇⲙⲣⲉ ⲙⲛⲧⲓ ⳇ ⲉⲣ ⲇⲟⲉⲓⲙ ⲁⲛⲉⲕ ⲁⳛⲣⲏⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϥⲉⲥⲙⲙⲉ ⲉⳗⲿⲉⲓ ⲉⳍⲣⲁϥ ⲛ¨ⳍⲿⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲓⲣⲧⲉⳁ⳿ ⲧⲓⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲕ ⲟⲓ̈ ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ ⲥⲧⲙ ⲛⲁⲿⳇ.

ⲙⲵⲉϧⲣⲧ ⲡⲣⲁⲝ ⲛⲙⳕⲟ́ⳕⲕ ⲧⲡⲣⲟⲕ ⲧⲁⲝ ⲏⳏⲁⳏ ⲡⲓ ⲧⲡⲣⲟⲕ ⲉⲣⲁⲩ ⳕⳗϥⲧ ⳗⲟⲩⲥ ⲧⲛ ⲉⲵⲧ ⲙϧⲏⲥ ⲛⲙⳏⲁⲩ ⳕⲛⲧⲥ ⲛⳏⲁⳏ ⲏⲧ ⲙⳓⲧⲉⲓ̈ ⲡⲣⲓ ⲡⲣⲟⲓ̈ ⳗⲣⳗⳏⲏⲓⲥⲛ ⲉⲥ ⲙⲟⲛ ⲧⲁⲣⳗⲉⲟⲩⲓ ⲛⲏⲃ ⲙⲙⲁⳏⲏⲓⲥ ⲛⲵⲉϥⲣⲟ ⲩⲁⲣⲧ ⲉⲧⲛ ⲃⲉⳕⲧⲏⲓⲥ ⳏⲓⳗ ⳕⲓⲕⲧ ⲙⲣⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲡⲛ ⲉⲓ̈ⲉⳗⲉ ⲡϭⲉⲛⲵⲁ ⲉⲣⲁ ⲕⲁⲓ ⲥⲏⲃ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲁϥⲣ.

ⲑⳁϥⲕⲑⲝⲷⲕⲷ ⲽⲑⲡⲑⲕⲷⲯⲷ ⲕⲽⲗⲭⲯⲷⲕⲟⲱ ⲡⲥⲽⲑⲽⲥⲛϥ ⲽⲑϥⲷⲏⲗⲟ. ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉ ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡ̄ⲟ̅ⲥ̄ ⲕⲱ ⲛⲁⲛⲱⲃⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ.

 
HTML Michael Everson, Evertype, Cnoc Sceichín, Leac an Anfa, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo, Éire, 2011-08-08

Copyright © 1993-2011 Evertype. All Rights Reserved