[Evertype]  N’Ko text in Unicode encoding Home
 
When I was in Mali in May 2005, I was taken to an N’Ko school near Bamako, where a group of schoolchildren greeted me. One young lad read a text they had prepared to me, in French and in Bambara—both in N’Ko script! Afterward, he gave me the text he read from. I have transcribed it here as best I can.
ߘߌߛߑߞߎߙ ߘߍ߬ ߖ߭ߊ߲ߝߊ߲: diskur dɛ zãfã:
Discours des enfants
‎ߡߋ߬ߛߌߦߋ߳ ߟߋ߬ ߘߐߞߑߕߍ߳ߙ ߋߝ߭ߍߙߑߛߐߣ ߸ mǝsijø lǝ dɔktœr evɛrsɔn,
Monsieur le docteur Everson,
ߓߐߗ߭ߎߙ. ߛߎߥߊߦߋ߫ ߟߍ߬ ߓߌߢߍ߲ ߝ߭ߋߣߎ߳. bɔʒur. suwaje lɛ bi‌ñɛ̃ veny
Bonjour. Soyez le bien venu.
‎ߖ߭ߋ߳ ߊ߬ ߞߙߋߦߋ߫ ߘߋ߳ ߛ߭ߋߡߍ߲ ߸ zø a kreje dø ʃemɛ̃,
Dieu a créé deux chemins,
ߟߋ߬ ߓߐ߲ ߛ߭ߋߡߍ߲ ߸ ߋ߫ ߟߋ߬ ߡߏߝ߭ߍ ߛ߭ߍߡߍ߲. lǝ bɔ̃ ʃemɛ̃, e lǝ movɛ ʃɛmɛ̃
le bon chemin, et le mauvais chemin.
‎ߟߐߡ ߏߛߌ߫ ߍ ߣߋ߫ ߔߎߙ ߝߍ߯ߙ lɔm osi ɛ ne pur fɛr
L’homme aussi est né pour faire
ߘߎ߳ ߓߐ߲ ߎ ߘߎ߳ ߡߏߝ߭ߍ ߘߊ߲߬ ߟߋ߬ ߡߐ߲ߘ. dy bɔ̃ u dy movɛ dã lǝ mɔ̃d.
du bon ou du mauvais dans le monde.
ߝ߭ߎ ߖ߭ߋ߬ ߣߎ߲ ߊߝ߭ߐ߲ ߛ߭ߎߥߊߖ߭ߌ ߟߋ߬ ߓߐ߲ ߞߖߏߕߋ߫. vu zǝ nũ avɔ̃ ʃuwazi lǝ bɔ̃ kote.
Vous et nous avons choisi le bon côté.
ߞߋ߫ ߖߋ߳ ߣߎ߲߬ ߖ߭ߍߘ ߋ ߣߎ߬ ߔߙߏߕߍߖ߭ ߘߊ߲߬ ߛߋ ߛߊ߲ߛ ke jø nũ zɛd e nu porotɛʒ dã se sãs.
Que Dieu nous aide et nous protège dans ces senses.
ߣߎ߲ ߝ߭ߎ ߙߋߡߍߙߛߌߦߐ߲ ߞߐߙߑߘߌߦߊߟߋߡߊ߲. nũ vu remɛrisijɔ̃ kɔrdijalemã.
Nous vous remercions cordialement.
   
:ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ dẽnɛ̃ łu la belẽła:
ߛߟߊߕߌ߯ ߝߏߘߋ߫ ߋߝ߭ߍߙߑߛߗߣ ߸ ߖߐ ߦߴߌ ߡߊ߬ salati fode evɛrsɔn, jɔ y‘i ma
ߌ ߣߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߬ i nali bada diya ã ñe k’a bɛ̃ ã ma
ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ala ka sila fila le dã,
ߛߌߟߊ߫ ߢߌߡߊ߲ ߸ ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߎ߯ sila vimã, wala sila ju
ߡߐ߱ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߞߍ ߸ mɔ fana dãkɛ̃ vimã kɛ,
ߥߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߸ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ wala jumã kɛ le kãma duva dɔ.
ߊ߲ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߌߟߋ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߕߊ߬ ãłu ni ile bɛ ka vimã fã łe ta.
ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ala y‘ã dɛmɛ̃ k’ã kãda o sila ka.
ߊ߲ ߧߴߌ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߲. ã ñ‘i fo la, k’i kulũjẽ.
 
HTML Michael Everson, Evertype, Cnoc na Sceiche, Leac an Anfa, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo, Éire, 2005-11-15

Copyright © 1993-2006 Evertype. All Rights Reserved