NSAI/ICTSCC/SC4

NSAI/ICTSCC/SC4
Cóid, Tacair Charachtar, agus Idirnáisiúnú
Codes, Character Sets, and Internationalization

Ar na leathanaigh seo gheobhair eolas i dtaobh NSAI/ICTSCC/SC4, Fochoiste atá ag obair ar son na hÉireann ar chaighdeáin a bhaineann le Cóid, le Tacair Charachtar, agus le hIdirnáisiúnú.

On the following pages you will find information about NSAI/ICTSCC/SC4, the Subcommittee for Irish standardization in the field of Codes, Character Sets, and Internationalization.


Michael Everson, Evertype, 2003-12-12