NSAI/ICTSCC/SC4

NSAI/ICTSCC/SC4
Cóid, Tacair Charachtar, agus Idirnáisiúnú
Codes, Character Sets, and Internationalization

Ar na leathanaigh seo gheobhair eolas i dtaobh NSAI/ICTSCC/SC4, an Grúpa Oibre atá ag obair ar son na hÉireann ar chaighdeáin a bhaineann le Cóid, le Tacair Charachtar, agus le hIdirnáisiúnú.

On the following pages you will find information about NSAI/ICTSCC/SC4, the Working Group for Irish standardization in the field of Codes, Character Sets, and Internationalization.

Bunaíodh an grúpa seo i 1995. Tá an grúpa seo ag plé le cúrsaí caighdeánaithe i réimse theicneolaíocht eolais ó thaobh tacair charachtar de, lena chinntiú go bhfuil acmhainní riachtanacha ar fáil in Éireann agus chun saineolas Éireannach sna réimsí sin a chur chun cinn ag leibhéil Eorpacha agus Idirnáisiúnta.

It was established in 1995, and is concerned with standardization in the field of information technology as applied to character sets, to ensure that Irish requirements are satisfied and that Irish expertise in this area is made available at European and International level.

Grúpaí gaolmhara caighdeánaithe (Related standardardization bodies): ISO/IEC JTC1/SC2/WG2, ISO/IEC JTC1/SC2/WG3, and ISO/IEC JTC1/SC22/WG20


Ar ais go dtí Leathanach Baile SC4/Back to the SC4 Home Page
Michael Everson, Evertype, 2003-05-26