NSAI/ICTSCC/SC4

NSAI/ICTSCC/SC4
Cóid, Tacair Charachtar, agus Idirnáisiúnú
Codes, Character Sets, and Internationalization

Cruinnithe/Meetings

An chéad chruinniú eile/Next meeting:

We have been meeting electronically for several years.
Cruinnithe leictreonach a bhíonn ar siúl againn le cúpla bliain anuas.
Cruinniú 10/Meeting 10
Alexander Hotel, Baile Átha Cliath, 2004-09-08, 19:00-21:30

Cruinniú 9/Meeting 9
Dublin City University, 2003-07-10, 14:00-18:00
Map of DCU * Getting to DCU

Cruinniú 8/Meeting 8
Roinn Airgeadais, Baile Átha Cliath, 1997-04-29, 14:30-17:30

Cruinniú 7/Meeting 7
Seirbhísí Ríomhaireachta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1997-01-14, 14:30-16:30

Cruinniú 6/Meeting 6
Coláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, 1996-10-31, 14:30-17:30

Cruinniú 5/Meeting 5
Roinn Airgeadais, Baile Átha Cliath, 1996-07-11, 14:30-17:30

Cruinniú 4/Meeting 4
Seirbhísí Ríomhaireachta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1996-04-15, 14:30-17:30

Cruinniú 3/Meeting 3
Culturlann Mhac Adaim Ó Fiaich, Béal Feirste, 1996-02-10, 11:30-19:30

Cruinniú 2/Meeting 2
Dublin City University, 1995-11-10, 14:30-17:00

Cruinniú 1/Meeting 1
NSAI, Glasnaíon, Baile Átha Cliath 2, 1995-09-22, 14:30-16:45


Ar ais go dtí Leathanach Baile SC4/Back to the SC4 Home Page
Michael Everson, Evertype, 2003-09-08