NSAI/ICTSCC/SC4

NSAI/ICTSCC/SC4
Cóid, Tacair Charachtar, agus Idirnáisiúnú
Codes, Character Sets, and Internationalization

Tionscnaimh/Projects

Obair idir lámha/Work in hand

P04 Clárú sainghnéithe cultúr / Registration of cultural elements

Obair foilsithe/Published work

P05 I.S. 434:1999. 8-bit single-byte graphic coded character set for Ogham / Tacar carachtar grafach Oghaim códaithe go haonbheartach le 8 ngiotán. Final proof / Profa deireanach.

P01 I.S. 433:1999. Irish 7-bit coded character sets / Tacair carachtar Éireannacha códaithe le 7 ngiotán. Final proof / Profa déireanach.

P02 ISO/IEC 8859-14: Latin alphabet No. 8 (Celtic) (Final proof) / ISO/CEI 8859-14: alphabet latin n° 8 (celte) (Épreuve finale)

P03 ISO/IEC 10646-1 Amendment 20 (Ogham)


Ar ais go dtí Leathanach Baile SC4/Back to the SC4 Home Page
Michael Everson, Evertype, 2003-05-16